Den 8. juni trer nye regler for gjennomføring av EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) i kraft. EU-kontrollen vil bli mer omfattende og grundig. Dagens 85 kontrollpunkter økes til over 150 kontrollpunkter. EU-kontrollen vil også bli strengere ved at mange anmerkninger som tidligere ble gradert til “1” nå blir gradert til “2”. Dette innebærer at flere feil må utbedres før bilen kan godkjennes ved en etterkontroll. Dette gjelder blant annet bedømming av lys, feil på airbag, feil på elektronisk stabilitetssystem og feil på tilhengerkontakt.

Med innføring av den nye EU-kontrollen vil det innføres et nytt register hos Statens Vegvesen. I perioden 2. til 8. juni hvor registeret innføres vil det være vanskelig å få utført EU-kontroll. EU-kontroll hos Enviro Bil kan bookes fra og med 9. juni.